WÜRTH PHOENIX CERTIFIED TRAINING

 • NetEye Log Analytics & SIEM - WPN4-ELK
 • Read more Online Training(IT)07/25/2022
 • Read more Online Training(IT)09/12/2022
 • NetEye Fundamental WPN4-FUN
 • Read more Online Training(IT)09/26/2022
 • Read more On-site(DE)10/18/2022
 • Read more Online Training(IT)11/14/2022
 • Jira Administrator WPA-JAD
 • Read more Online Training(IT)10/10/2022
 • NetEye Advanced WPN4-ADV
 • Read more Online Training(IT)10/17/2022